Call for Proposals – Hungarian

Digitális Bölcsészet 2013 (A felfedezés szabadsága) – Konferencia-felhívás
Digitális Bölcsészeti Szervezetek Szövetsége
A konferencia házigazdája: University of Nebraska
2013. július 16-19.
http://dh2013.unl.edu/

Az absztraktok benyújtásának határideje: 2012. november 3. (éjfél, GMT)
Workshop-kezdeményezések benyújtásának határideje: 2013. február 15.

Konferencia-felhívás

I. Általános információk

Digitális Bölcsészeti Szervezetek Szövetsége a digitális bölcsészet bármely területéről vár absztraktokat. A jelentkezések az alábbi témák bármelyikéhez kapcsolódhatnak, de nem csupán ezekre korlátozódhatnak:

 • adatbányászat, információtervezés és modellezés, software értékelés és fejlesztés, digitális eszközökkel támogatott bölcsészeti kutatás;
 • számítógépes alapú kutatás, számítógépes alkalmazások (elektronikus irodalom, számítógépes szövegelemzés- és feldolgozás, korpusznyelvészet) használata irodalmi, nyelvészeti, kulturális és történelmi tanulmányok során. Példák a legalkalmasabbnak tetsző témákra: nyelvfeldolgozás, nyelvtanulás, szövegelemzés, és korpusznyelvészet;
 • digitális művészetek, építészet, zene, film, színház, új média, és egyéb kapcsolódó területek;
 • digitális bölcsészettudományi források létrehozása és javítása;
 • a digitális bölcsészet szerepe a felsőoktatás tantervében.

Kiemelt érdeklődéssel fogadunk interdiszciplináris együttműködésről és új fejlesztésekről beszámoló munkákat, illetve buzdítjuk a konferencia idei témájához (A felfedezés szabadsága) való szorosabb kötödést.

Prezentációk típusai:

 • Poszter prezentáció (absztrakt terjedelme: max. 750 szó)
 • Rövid előadás (absztrakt terjedelme: max. 1500 szó)
 • Hosszú előadás (absztrakt terjedelme: max. 1500 szó)
 • Több fős panel, vagy több hosszú előadásból álló szekcióülés (hagyományos absztraktok + közös áttekintés terjedelme: max. 500 szó)
 • Konferenciát megelőző workshopok és oktatások (javaslat terjedelme: max. 1500 szó)

Az absztraktok benyújtásának határideje (poszterre, rövid és hosszú előadásra és panel előadásra): 2011. november 1. éjfél (GMT) Mivel ez a végleges határidő, arra bíztatjuk a jelentkezőket, hogy már a regisztrációs formanyomtatvány közzététele előtt kezdjék el megírni az absztraktjaikat. A jelentkezőket 2013. február 1-ig fogjuk értesíteni a Programbizottság döntéséről. Konferenciát megelőző workshopok és oktatások kezdeményezését 2013. február 15. éjfélig (GMT) tehetik meg, melyek elbírálási eredményéről 2013. március 15-ig fogjuk értestíeni a jelentkezőket. Az elektronikus regisztrációs formanyomtatvány 2012 októberének elején lesz közzétéve a konferencia honlapján: http://dh2013.unl.edu/. Korábbi jelentkezők és résztvevők használhatják a meglévő felhasználói fiókjukat. Felhasználónév és jelszó elfelejtése esetén a programbizottság elnökéhez, Bethany Nowviskie-hez fordulhatnak az alábbi címen: bethany@virginia.edu.

II. Jelentkezések típusai

Öt típusa létezik a jelentkezéseknek, amelyeket a Programbizottság számára be lehet nyújtani: (1) poszter prezentáció; (2) rövid előadás; (3) hosszú előadás; (4) panel szekció (4-6 fős panel, vagy 3 hosszú előadásból álló 3 fős szekció); (5) javaslatok konferenciát megelőző workshopok és oktatások szervezésére. Idén a Programbizottság a benyújtott absztraktok számának és minőségétől függően egyéb kategóriában is elfogadhatja a jelentkezést, illetve egy szerzőtől vagy egy szerzőcsoporttól általában csak egy jelentkezést áll módunkban elfogadni. Az előadások és poszterek angol, francia, német, olasz vagy spanyol nyelvűek lehetnek.

1) Poszter prezentációk

Kérjük, hogy rövid 500-750 szó terjdelmű jelentkezést nyújtson be. Poszter prezentációk bemutathatnak a fent vázolt témákhoz illeszkedő folyamatban lévő kutatást, számítógépes technológiákat, projekteket, és software fejlesztéseket. A poszter és demo bemutatók különösen interaktív célzatúak, a személyes kapcsolatépítés és tapasztalatcsere lehetőségével. Az előadóknak kiállítóhelyet (táblákat) fogunk biztosítani, számítógépes kapcsolat is megoldható. A poszterek megtekintésére több időszakot is biztosítani fogunk a konferencia időtartama alatt, hogy a felmerülő kérdésekre válaszoljanak és részleteket nyújtsanak. Továbbá, több idő lesz biztosítva a software és a projekt demonstrációknak is.

2) Rövid előadások

A rövid előadások alkalmasak folyamatban lévő kutatások és rövidebb kísérletek eredményeinek bemutatására, és a fejlesztés korai szakaszában járó termékek és software-ek bemutatására. Ez a kategóriája az előadásoknak lehetővé teszi egy órán belül öt előadás bemutatását is. Az előadások időtartama szigorúan 10 perc, melyet 1-2 kérdés követhet.

3) Hosszú előadások

A hosszú előadások befejezett, vagy majdnem befejezett, de még publikálatlan kutatások eredményeinek közzétételére, jelentősen új módszerek vagy digitális források bemutatására, vagy elméleti, spekulatív kritikai elemzések megbeszélésére nyújtanak lehetőséget. Az egyes előadások 20 percet fognak kapni, melyeket 10 percig kérdések követhetnek a reflekciók megvitatására.

Új számítástechnikai módszerek vagy digitális források fejlesztéséről szóló előadások azt is foglalják magukban, hogy ezek a módszerek és eszközök hogyan járulhatnak hozzá a digitális bölcsészet kutatásához és tanításához, és milyen hatásokat eredményezhetnek a kutatási kérdések tekintetében, illetve azt is megkívánjuk, hogy az előadások a módszerek és eszközök kritikai értékelését és a bölcsészettudományokban való alkalmazhatóságát is bemutassák. Digitális források bölcsészeti alkalmazására fókuszáló előadások a módszertani problémák hagyományos és számítógépes-alapú megközelítéseit is mutassák be és azokat kritikai értékeléssel is méltassák. Minden beadványnak tartalmaznia kell releváns és pontos szakirodalmi hivatkozásokat.

4) Több előadásból álló szekció típusai

Három hosszú előadás: Az előadás szervezőjének be kell nyújtania egy 500 szavas összefoglalót, amely bemutatja a szekció témáját, és tartalmazza az előadásonkénti 750-1500 szavas absztraktokat, illetve jelzi, hogy minden szerző részt kíván-e venni a szekcióban; vagy négy-hat előadóból álló panel. A panel szervezőjének be kell nyújtania egy 750-1500 szavas absztraktot, amely bemutatja a panel témáját, szervezésének és levezetésének módját, az előadók/résztvevők neveit, illetve azt, hogy minden beszélő részt kíván-e venni a szekcióban. A szekciók részeként benyújtott előadások nem nyújthatók be egyéni jelentkezésként is rövid vagy hosszú előadásra.

5) Konferenciát megelőző workshopok és oktatások

Azoknak a résztevevőknek, akik részt kívánnak venni konferenciát megelőző workshopon vagy oktatáson, a normál regisztrációs díjon túl további díjat is kell fizetniük.

A kezdeményezéseknek, javaslatoknak az alábbi információt kell tartalmazniuk:

 • cím, tematika rövid bemutatása és érvelés, hogy a workshop/oktatás hogyan kapcsolódik a konferencia témájához (max. 1500 szó)
 • szervezők, oktatók és workshop vezetők elérhetősége, illetve a tudományos érdeklődésüket leíró rövid (egy bekezdésnyi) bemutatkozás
 • célközönség leírása, a résztvevők várható létszáma (korábbi workshopok tapasztalatai alapján)
 • technikai igények

Emellett az oktatás (tutorial) kezdeményezés tartalmazzon:

 • rövid vázlatot, tematikát, amely bemutatja, hogy az oktatás törzsanyaga átadható 3 órában (plusz szünetek) (kivételes esetben, indoklás mellett egész napos oktatást is módunkban áll támogatni)

Workshop kezdeményezés tartalmazza:

 • a workshop tervezett időtartamát (fél nap, egy nap, másfél nap)
 • javasolt költségvetést
 • ha saját konferenciafelhívást terveznek, akkor a jelentkezések benyúájtásának és értékelésének határidejét, illetve a bírálóbizottságuk tagjainak listáját.

III. Információ a konferencia helyszínéről

A 2013-as DH konferencia Nebraska állam központjában, a 258000 lakosú Lincolnban, az Amerikai Egyesült Államokban kerül megrendezésre. Lincoln közismert művészeti kincseiről, pezsgő zenei életéről és barátságos midwesti attitűdjéről. Az 1869 óta működő, kutatóegyetemi minősítésű University of Nebraska (UNL) szülővárosa is Lincoln. A UNL-nek körülbelül 25000 hallgatója van 120 különböző országból. Sok egyéb szak mellett interdiszciplináris digitális bölcsészet diplomát is lehet ott szerezni. Idei szervező a Center for Digital Research in the Humanities: http://cdrh.unl.edu

IV. Ösztöndíj fiatal kutatók számára

Korlátozott számban elérhetőek lesznek ösztöndíjak olyan fiatal kutatók számára, akik az Association of Digital Humanities Organizations (ADHO) konferenciáján adnak elő. Az érdeklődő fiatal kutatók a jelentkezés módjáról az ADHO honlapján kaphatnak útbaigazítást: http://www.digitalhumanities.org az ősz további részében.

V. Nemzetközi Programbizottság

Craig Bellamy (ACH)
John Bradley (ALLC)
Paul Caton (ACH)
Carolyn Guertain (CSDH/SCHN)
Ian Johnson (aaDH)
Bethany Nowviskie (ACH, chair)
Sarah Potvin (cN)
Jon Saklofske (CSDH/SCHN)
Sydney Shep (aaDH)
Melissa Terras (ALLC, vice-chair)
Tomoji Tabata (ALLC)
Deb Verhoeven (aaDH)
Ethan Watrall (cN)

A felhívás fordításáért köszönet illeti Ágnest Abuczki, Debreceni Egyetem, Magyarország / Thanks for the translation go to Ágnest Abuczki, Debrecen University, Hungary