Call for Proposals – Norwegian

Digital Humanities 2013 (“Frihet til å utforske”) – Call for Papers
Alliance of Digital Humanities Organizations
Arrangert av University of Nebraska
16 til 19 juli 2013
http://dh2013.unl.edu/

Papir- / poster- / panelfrist: 3 november 2012
Frist for workshop-forslag: 15 februar 2013

Call for Papers

I. Generell informasjon

Alliansen av Digital Humanities Organisasjoner (ADHO) inviterer til innsending av abstracts for sin årlige konferanse, om alle aspekter av digitale humaniora. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • humanistisk forskning aktivert gjennom digitale medier, data mining, programvare studier, eller informasjon design og modellering;
 • dataprogrammer i litterære, språklige, kulturelle og historiske studier, inkludert elektronisk litteratur, offentlige humaniora og tverrfaglige aspekter av moderne stipend;
 • digital kunst, arkitektur, musikk, film, teater, nye medier, digitale spill og relaterte områder;
 • etablering og bevaring av digitale ressurser i humaniora;
 • sosiale, institusjonelle, globale, flerspråklige og flerkulturelle aspekter av digitale humaniora;
 • og rollen av digitale humaniora i pedagogikk og faglig læreplaner.

Vi er spesielt interessert i tverrfaglig arbeid og nye utbygginger i feltet, og oppfordrer til innsending av forslag knyttet til temaet for konferansen.

Presentasjoner kan omfatte:

 • posters/plakater (abstract maks 750 ord);
 • korte forelesninger (abstract maks 1500 ord);
 • lange forelesninger (abstract maks 1500 ord);
 • flere-innlegsøkter, inkludert paneler (vanlig abstracts + ca 500 ord oversiktbeskrivelse);
 • og pre-konferanse workshops og kurs/innføringer (forslag maks 1500 ord)

Fristen for å levere abstracts for posters, korte og lange forelesninger og sesjioner/paneler til den internasjonale programkomiteen er midnatt GMT, 1. november 2012. Innsendere vil få beskjed om aksept innen 1. februar 2013. Forslag til workshops og pre-konferanse kurs forfaller ved midnatt GMT den 15. 2013 februar, med melding om aksept innen 15. mars 2013. Et elektronisk innsendingsskjema vil være tilgjengelig på konferansens nettsider i begynnelsen av oktober 2012: http://dh2013.unl.edu/ Tidligere DH konferansedeltakere og reviewers bør bruke sine eksisterende kontoer heller enn å sette opp nye. Hvis du har glemt ditt brukernavn eller passord, kontakt Leder av programkommiteen leder Bethany Nowviskie på bethany@virginia.edu.

II. Typer forslag

Forslag kan være av fem typer: (1) posterpresentasjoner, (2) korte foredrag, (3) lange foredrag, (4) tre-papir eller fulle panelsesjoner, og (5) forslag til pre-konferanse workshops og kurs/opplæring. Programkomiteen kan tilby aksept i en annen kategori enn den opprinnelig forelsåtte basert på fagfellevurdering og miteens mandat til å skape et balansert og variert program, og den vil normalt ikke godta flere bidrag fra samme forfatter eller samme gruppe av forfattere. Foredrag og posters kan gis på engelsk, fransk, tysk, italiensk eller spansk.

1) Posterpresentasjoner

Poster-forslag (500-750 ord) kan beskrive arbeidet om et emne nevnt over eller tilby prosjekt- og programvaredemonstrasjoner. Plakater og demonstrasjoner er ment å være interaktive, med mulighet til å utveksle ideer en-mot-en med deltakere. I tillegg til en
dedikert sesjon hvor foredragsholdere vil forklare sitt arbeid og svare på spørsmål, vil posters bli utstilt på ulike tidspunkter i løpet av konferansen.

2) Korte foredrag

Forslag til korte foredrag (750 og 1500 ord) er egnet for rapportering av eksperimenter eller status for arbeid, eller for å beskrive nylig utviklete verktøy eller programvare i tidlige stadier av utviklingen. Denne kategorien av presentasjonen tillater opp til fem korte foredrag i en enkelt økt med 10 minutter til hver for å gi tid til spørsmål.

3) Lange foredrag

Forslag til lange foredrag (750 og 1500 ord) er egnet for: betydelig, ferdig, og tidligere upublisert forskning, rapporter om utviklingen av viktige nye metoder eller digitale ressurser, og / eller strengt teoretiske, spekulative eller kritiske diskusjoner. Individuelle foredrag vil bli tildelt tjue (20) minutter for presentasjon og ti (10) minutter for spørsmål.

Forslag om utvikling av nye databehandlingsmetoder eller digitale ressurser skal vise hvordan metodene brukes til forskning og / eller undervisning i humaniora, hvorledes de har innvirket på å utforme forskning, og bør inkludere kritisk vurdering av anvendelsen i humaniora. Foredrag som konsentrerer seg om et bestemt verktøy eller en spesiell digital ressurs i humaniora bør vise til tradisjonelle så vel som PC-baserte tilnærminger til problemet og bør inkludere kritiske vurderinger av databehandlingsmetoder som brukes. Alle forslag bør inneholde relevante henvisninger til kilder i litteraturen.

4) Sesjoner/Paneler

Disse består av et 90-minutters panel på fire til seks innledere, eller tre lange foredrag rundt ett enkelt tema. Panelarrangørene bør levere et sammendrag på 750 til 1500 ord som beskriver panelets emne, hvordan det vil bli organisert, navnene på alle innlederne, og en bekreftelse på at hver innleder er villig til å delta i sesjonen. Arrangørene av foredragssesjoner bør levere en innledning på ca 500 ord som beskriver emnet for sesjonen og inkludere sammendrag på 750 til 1500 ord for hvert foredrag og bekrefte at hver forfatter er villig til å delta i sesjonen. Forslag som er sendt inn som en del av en spesiell sesjon kan ikke sendes individuelt for vurdering i en annen kategori.

5) Pre-konferansen workshops og kurs

Deltakere i pre-konferanse workshops ellerkurs vil bli forventes å registrere seg for hele konferansen, samt betale en liten ekstraavgift.

Forslag bør gi følgende informasjon:

 • en tittel og en kort beskrivelse av innholdet eller emnet og dens relevans til DH-fagområdene (ikke mer enn 1500 ord);
 • full kontaktinformasjon for alle instruktører eller workshopledere, inkludert en oversikt over deres forskningsinteresser og kompetanseområder ;
 • en beskrivelse av målgruppen og forventet antall deltakere (basert, om mulig, på tidligere erfaringer);
 • og eventuelle spesielle krav til teknisk support.

I tillegg bør kursforslag omfatter:

 • en kort oversikt som viser at kjernen i kurset kan dekkes i en halv dag (ca 3 timer, pluss pauser).I unntakstilfeller kan full-dagers opplæring støttes.

Og workshopforslag må inneholde:

 • tiltenkt lengde og format av workshopen (minimum halv dag, maksimalt en og en halv dag);
 • et foreslått budsjett (DH workshops er forventet å være selvfinansierende);
 • og hvis seminaret skal ha sin egen CFP, en tidsfrist og dato for melding av aksepter, og en liste over personer som har samtykket i å være en del av workshopens programkomite.

III. Informasjon om konferansens lokalisering og tema

DH 2013 (“frihet til å utforske”) vil finne sted i Lincoln, Nebraska, en hovedstad med 258000 mennesker på de store slettene i USA. Lincoln er kjent for sine kunstskatter, levende musikk, flotte turløyper og en vennlig Midwestern innstilning. Det er også hjemmet til University of Nebraska-Lincoln, chartret i 1869 som både en “land-grant” og et forskningsuniversitet. UNLs rundt 25.000 studenter kommer fra rundt 120 forskjellige land. Blant sine mange studietilbud er et tverrfaglig graduate sertifikat i digitale humaniora. Senter for Digital Research i humaniora er årets lokale arrangør: http://cdrh.unl.edu

IV. Stipend for unge forskere

Alliansen av digitale humaniora Organisasjoner vil tilby et begrenset antall bursaries for forskere i begynnelsen av sin karriere som har presentasjoner på konferansen. Søknadsveiledningen vil bli lagt ut på ADHO-nettsted: http://www.digitalhumanities.org

V. International Program Committee

Craig Bellamy (ACH)
John Bradley (ALLC)
Paul Caton (ACH)
Carolyn Guertain (CSDH / schn)
Ian Johnson (aaDH)
Bethany Nowviskie (ACH, stol)
Sarah Potvin (CN)
Jon Saklofske (CSDH / schn)
Sydney Shep (aaDH)
Melissa Terras (ALLC, nestleder)
Tomoji Tabata (ALLC)
Deb Verhoeven (aaDH)
Ethan Watrall (CN)

Thanks for the translation go to Espen S. Ore, University of Oslo, Norway