Call for Proposals – Serbian

Дигитална хуманистика 2013. („Слобода истраживања“) – Позив за пријаву радова
Савез организација за дигиталну хуманистику (ADHO)
У организацији Универзитета у Небраски
16. – 19. јули 2013.
http://dh2013.unl.edu

Крајњи рок за радове/постере/панеле: 3. новембар 2012.
Крајњи рок за предлоге радионица: 15. фебруар 2013.

Позив за пријаву радова

I. Опште информације

Савез организација за дигиталну хуманистику (ADHO) упућује позив за подношење сажетака за годишњу конференцију, који се тичу било ког аспекта дигиталне хуманистике. Ово укључује, али није ограничено на:

 • истраживања у хуманистичким наукама уз коришћење дигиталних медија, рударење података, проучавање софтвера, или обликовање и моделовање података;
 • примену компјутера на књижевне, лингвистичке, културолошке и историјске студије, укључујући и електронску књижевност, јавне хуманистичке науке и интердисциплинарне аспекте савременог научног рада;
 • дигиталне уметности, архитектуру, музику, филм, позориште, нове медије, дигиталне игрице и сродне области;
 • креирање и одржавање дигиталних ресурса у хуманистичким наукама;
 • друштвене, институционалне, глобалне, мултилингвалне и мултикултуралне аспекте дигиталне хуманистике;
 • и улогу дигиталне хуманистике у педагогији и академским програмима.

Нарочито су добродошли поднесци о интердисциплинарном раду и новим развојима у овој области и предлози који се односе на тему конференције.

Презентације могу укључивати:

 • постере (сажетак максимално 750 речи);
 • кратке радове (сажетак максимално 1500 речи);
 • дуге радове (сажетак максимално 1500 речи);
 • групне сесије са више радова, укључујући и панеле (уобичајени сажеци + општи преглед од приближно 500 речи);
 • и предконференцијске радионице и семинаре (предлог максимално 1500 речи).

Крајњи рок за подношење предлога за постере, кратке радове, дуге радове и групне сесије интернационалном Програмском одбору је поноћ по Гриничу (GMT), 1. новембра 2012. Подносиоци ће бити обавештени о прихватању радова до 1. фебруара 2013. Крајњи рок за предлоге предконференцијских радионица и семинара је поноћ (GMT) 15. фебруара 2013. са обавештењем о прихватању до 15. марта 2013. Електронски формулар за пријављивање ће бити доступан на сајту конференције почетком октобра 2012.: http://dh2013.unl.edu/ Ранији учесници и рецензенти конференције би требало да користе своје постојеће налоге, а не да отварају нове. Ако сте заборавили своје корисничко име или лозинку, молимо вас да контактирате председника Програмског одбора Бетани Новиски (Bethany Nowviskie) на bethany@virginia.edu .

II. Типови предлога

Постоји пет могућих типова предлога: (1) презентације постера; (2) презентације кратких радова; (3) дуги радови; (4) групне сесије које се састоје од три рада или комплетни панели; и (5) предлози за предконференцијске радионице и семинаре. На основу рецензија, а поштујући свој задатак да креира избалансиран и разноврстан програм, Програмски одбор може предложити прихватање у категорији различитој од оне која је првобитно предложена, и обично неће прихватити више поднесака истог аутора или групе аутора. Радови и постери могу бити на енглеском, француском, немачком, италијанском или шпанском језику.

1) Презентације постера

Предлози постера (500 до 750 речи) могу описивати рад на било коју тему дату у позиву за слање радова или понудити демонстрације пројеката и софтвера. Постери и демонстрације треба да буду интерактивни, са могућношћу директне размене идеја са присутнима. Поред званичне постер-сесије, на којој ће представљачи објашњавати своје радове и одговарати на питања, постери ће бити изложени у више наврата током конференције.

2) Кратки радови

Предлози кратких радова (750 до 1500 речи) подесни су за извештавање о експериментима или раду који је у току, или за описивање новоосмишљених алата или софтвера у раним фазама развоја. Ова категорија презентације пружа могућност за највише пет кратких радова у појединачној сесији, која ће се придржавати стриктно одређеног времена од 10 минута за сваки рад како би било времена за питања.

3) Дуги радови

Предлози дугих радова (750 до 1500 речи) подесни су за: суштинска, довршена и претходно необјављена истраживања; извештаје о развоју значајних нових методологија или дигиталних ресурса; и/или озбиљне теоретске, спекулативне или критичке дискусије. Сваком појединачном раду биће дато 20 минута за презентацију и 10 минута за питања.

Предлози који се тичу развоја нових рачунарских методологија или дигиталних ресурса треба да покажу како се те методе примењују на истраживање и/или наставу у хуманистичким наукама, какав је њихов утицај у формулисању и постављању истраживачких питања, и треба да укључују критичку процену њихове примене у хуманистичким наукама. Радови усредсређени на посебну алатку или дигитални ресурс у хуманистичким наукама треба да наведу традиционалне као и компјутерски засноване приступе том проблему, и треба да укључују критичке процене коришћених рачунарских методологија. Сви предлози треба да укључују релевантне наводе извора у литератури.

4) Сесије са више радова

Оне се састоје од једног деведесетоминутног панела у коме учествују од четири до шест говорника, или се представљају три дуга рада на једну тему. Организатори панела треба да поднесу сажетак од 750 до 1500 речи који описује тему панела, како ће бити организован, имена говорника, и показатељ да је сваки говорник вољан да учествује у сесији. Организатори сесије радова треба да поднесу изјаву од приближно 500 речи која описује тему сесије, да укључе сажетке од 750 до 1500 речи за сваки рад и да покажу да је сваки аутор вољан да учествује у сесији. Радови који се поднесу у оквиру специјалне сесије не могу се подносити појединачно за разматрање у другој категорији.

5) Предконференцијске радионице и семинари

Од учесника предконференцијских радионица и семинара ће се очекивати да се пријаве за целу конференцију као и да плате малу додатну котизацију.

Предлози треба да пруже следеће информације:

 • наслов и кратак опис садржине или теме и њену релевантност за заједницу дигиталне хуманистике (не више од 1500 речи);
 • потпуне контактне информације за све предаваче или вође радионица, укључујући и изјаву дужине једног пасуса о њиховим истраживачким интересовањима и областима експертизе;
 • опис циљане публике и очекивани број учесника (заснован, ако је могуће, на претходном искуству);
 • и било какве посебне захтеве за техничку подршку.

Поред тога, предлози семинара треба да укључују:

 • кратку скицу која показује да се суштинска садржина може покрити за пола дана (отприлике 3 сата плус паузе). У изузетним случајевима, могу се одобрити и целодневни семинари.

Предлози радионица морају укључивати:

 • планирану дужину и формат радионице (минимум пола дана; максимум дан и по);
 • предложени буџет (пошто се за радионице дигиталне хуманистике очекује самофинансирање);
 • и, ако радионица треба да има сопствени позив за пријављивање, крајњи рок и датум обавештења о прихватању, и списак појединаца који пристају да учествују у програмском одбору радионице.

III. Информације о месту одржавања и теми конференције

Конференција дигиталне хуманистике 2013. („Слобода истраживања“) ће бити одржана у Линколну, у Небраски, главном граду у којем живи 258000 становника, у Великој равници у Сједињеним Државама. Линколн је познат по свом уметничком благу, живој музичкој сцени, предивним стазама за пешачење у природи, и пријатељској нарави људи са Средњег запада. Он је такође дом Универзитета у Небраски у Линколну, који је основан 1869. године као државни и истраживачки универзитет. Приближно 25000 студената Универзитета у Небраски потиче из око 120 различитих земаља. Међу бројним дипломама које се могу стећи на овом универзитету је и интердисциплинарна диплома из дигиталне хуманистике. Центар за дигитална истраживања у хуманистичким наукама је овогодишњи локални организатор: http://cdrh.unl.edu.

IV. Стипендије за младе научнике

Савез организација за дигиталну хуманистику ће доделити ограничен број стипендија за научнике на почетку каријере који представљају радове на конференцији. Смернице за пријављивање ће се наћи на сајту Савеза организација за дигиталну хуманистику (ADHO) касније ове године: http://www.digitalhumanities.org.

V. Интернационални програмски одбор

Craig Bellamy (ACH)
John Bradley (ALLC)
Paul Caton (ACH)
Carolyn Guertain (CSDH/SCHN)
Ian Johnson (aaDH)
Bethany Nowviskie (ACH, председник )
Sarah Potvin (cN)
Jon Saklofske (CSDH/SCHN)
Sydney Shep (aaDH)
Melissa Terras (ALLC, потпредседник)
Tomoji Tabata (ALLC)
Deb Verhoeven (aaDH)
Ethan Watrall (cN)

Захваљујемо Ирени Марински из Центра за дигиталне хуманистичке науке (Београд, Србија) на преводу.
Thanks for the translation go to Irena Marinski, Center for Digital Humanities (Belgrade, Serbia).